Prehrať video

Čo je to mindfulness?

Mindfulness by sme do slovenčiny mohli preložiť ako “všímavosť”. Je to plná, neposudzujúca pozornosť na aktuálny okamih. 

Mindfulness robíte aj vy, už teraz

Možno máte meditácie a mindfulness spojené s niečím exotickým či spirituálnym. V skutočnosti robíte mindfulness aj vy a možno o tom ani neviete. Ide o všetky chvíle, kedy dokážete byť naplno v prítomnom okamihu, bez toho, aby ste ho súdili alebo premýšľali nad niečim iným. Mnohí sa do týchto “stavov” dokážu dostať cez športovú aktivitu, prácu, tvorbu umenia. Zažiť sa však dajú aj vo chvíľach bežného života, ako je hra s deťmi, zvieratami alebo aj pozeranie filmu (avšak pozor, pozeranie, pri ktorom plnú pozornosť venujete filmu a neskrolujete pritom sociálne siete ;)). 

Meditácia je formálny nácvik mindfulness-u, ale vašou hlavnou snahou, by malo byť zavádzať ho do bežného života. Zažívať stále viac takýchto okamihov a vyskladať z nich váš deň. A čo vám to prinesie? Čítajte ďalej. 

 

Prínosy mindfulness-u

Mindfulness nás učí prijímať každý okamih taký, aký je a naplno si ho užívať taký, aký je. Takže sa neupíname a nehodnotíme, čo zlé alebo dobré sa nám deje. Možno to poznáte sami, keď sa ocitnete v náročnej situácii a sami si to začnete zhoršovať svojimi myšlienkami. Začnete sa cykliť v tom, prečo sa to deje práve vám alebo mať pocit, že toto sa nikdy neskončí. Mindfulness nás učí pozorovať každú situáciu takú, aká je. Dať potrebný priestor všetkým pocitom, myšlienkam a potom ich nechať prirodzene ísť. Učí nás pozorovať našu skúsenosť s odstupom a hlavne so súcitom k sebe samým. Pomáha nám nie len pracovať s ťažkými situáciami, ale rovnako sa neupínať ani na tie dobré chvíle. Opäť to možno poznáte aj vy sami. Keď je vám skvele, cítite sa úžasne a miesto toho, aby ste si to naplno užívali, tak vám v hlave idú myšlienky ako: “Bodaj by to nikdy neskončilo. Chcem, aby tento okamih trval navždy.s

Mindfulness nám ponúka nový spôsob nazerania na seba, v ktorom sa menej snažíme a viac sme. 

Taktiež nás učí nesúdiť. Vďaka praktizovaniu mindfulness sa naučíte na svoje pocity, myšlienky a emócie pozerať so sebaláskou, bez sebakritického vnútorného dialógu. Už žiadne “Toto by som (ne)mala cítiť”, “Toto by som (ne)mal robiť”, “Som neschopný/á.”… V mindfulness nájdete schopnosť pristupovať k sebe s láskou, rešpektom a porozumením. Tieto princípy potom dokážete rozšíriť aj na vašich blízkych a možno časom aj všetky bytosti sveta. 😉

Ďalšie benefity praktizovania mindfulness sú:

  • Znižuje pocit úzkosti a depresie
  • Podporuje imunitný systém
  • Zlepšuje sústredenie
  • Pomáha k lepšiemu spánku
  • Zlepšuje schopnosť pracovať s fyzickou či psychickou bolesťou
  • Zvyšuje mieru blahobytu  
 
Znie to až príliš dobre na to, aby to bola pravda? Tieto tvrdenia dokazujú najnovšie vedecké výskumy (viac si o tom môžete prečítať napríklad v tomto anglickom článku, čoskoro pribudne obsah na túto tému aj v slovenčine na mojom blogu ;)).  Áno, treba byť pravdivý a povedať si na rovinu, že výskum v tejto oblasti, je ešte pomerne mladý. Vyzerá však veľmi sľubne a hlavne aj vo svojej praxi vidím, ako mindfulness ľuďom a mne samotnej pomáha. Nie je to však všeliek a ak máte akékoľvek závaženejšie fyzické či psychické problémy, určite sa obráťte na vášho lekára. 
Prehrať video

Meditácia a mindfulness pre začiatočníkov

V tomto 14-dňovom online kurze pre začiatočníkov sa naučíte čo je to meditácia, mindfulness a ako ich praktizovať. Ale hlavne sa naučíte, ako tieto techniky zavádzať do bežného života, aby ste vedeli žiť naplno v prítomnom okamihu.