Súhlas so spracúvaním osobných údajov

(ďalej len „súhlas“)

podľa § 13 ods. 1 písm. a) a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

(ďalej len „zákon“)

1. Účel poskytnutia osobných údajov

Poskytnuté osobné údaje (mailová adresa, meno, priezvisko) budú využité na zasielanie noviniek o stránke Julmia, ako sú nové videá, nahrávky, informácie o online či offline kurzoch. Osobné údaje sú ďalej zasielané a spracované v nástroji Mailchimp. Môžu byť tiež uložené v zozname (Google Spreadsheet). Lehota na výmaz osobných údajov je 5 rokov.

2. Osobné údaje poskytujete:

Obchodné meno: Júlia Micháleková
IČO: 46214887
Miesto podnikania: 81107 Bratislava-Nové Mesto, Mýtna 50

3. Poučenie dotknutej osoby a jej práva

Poskytnutie údajov je dobrovoľné.

Dotknutá osoba má podľa zákona najmä tieto práva:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na výmaz osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Osobné údaje budú systematicky spracúvané automatizovanými prostriedkami spracúvania a dôsledne zabezpečené tak, aby zodpovedali požiadavkám zákona.

4. Súhlas dotknutej osoby

Dotknutá osoba na základe tohto súhlasu udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na:

 • spracúvanie svojich osobných údajov v zoznamoch (Google Spreadsheet) a v nástroji Mailchimp vykonávaním operácií alebo súboru operácií s týmito osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami, na účel uvedený v bode 1.,
 • poskytnutie, sprístupnenie a cezhraničný prenos spracúvaných osobných údajov podľa špecifikácie uvedenej v bode 1., a to všetko za podmienok podľa tohto súhlasu a zákona.

Dotknutá osoba súčasne potvrdzuje, že:

 • je staršia ako 16 rokov,
 • bola úplne a zrozumiteľne informovaná o spôsobe, rozsahu a účele spracúvania jej osobných údajov,
 • mala možnosť klásť doplňujúce otázky, ktoré jej boli úplne zodpovedané a týmto dobrovoľne súhlasí so zaradením do zoznamu a zaslaním do nástroja Mailchimp.

Čo sú cookies a pixely

Táto webová lokalita používa súbory cookies a pixely. Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania internetových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo „kúsky kódu“, nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maily, ktoré zbierajú informácie o vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies. Jednotlivé cookies majú rôznu dobu „trvanlivosti“ – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našej internetovej stránky (permanent cookie).

 

Používanie cookies na našej webovej stránke

Používame funkčné a technické cookies, ktoré zabezpečujú riadne fungovanie našej internetovej stránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, ukladanie tovaru do nákupného košíka, či odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez týchto cookies by naša internetová stránka riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné, a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim.

 

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na internetovú stránku alebo prechádzate z jednej internetovej stránky na druhú. Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej internetovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku. Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našej internetovej stránky a tiež aké podstránky našej internetovej stránky najčastejšie navštevujete.

 

Na prispôsobenie obsahu a reklám, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Zdieľame tiež informácie o používaní našich stránok s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analytiky, ktorí ich môžu kombinovať s inými informáciami, ktoré ste im poskytli, alebo ktoré získali pri používaní svojich služieb. Súhlasíte s našimi súbormi cookie, ak budete pokračovať v používaní týchto webových stránok.

 

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné meno: Mgr. Júlia Micháleková

IČO: 46214887

Miesto podnikania: 81107 Bratislava-Nové Mesto, Mýtna 50

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) upravujú vzťahy medzi Mgr. Júlia Micháleková (ďalej len “poskytovateľ”) a zákazníkmi (ďalej len “objednávateľmi”) pri poskytovaní online kurzov a vstupu do členskej All inclusive zóny na webovej stránke Julmia.sk.

1.2 Pri využívaní služieb poskytovaných prostredníctvom webovej stránky Julmia.sk sa objednávateľom rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykoná objednávku služieb uvedených na tejto webovej stránke.

II. Objednanie služieb – uzatvorenie zmluvy

2.1 Objednanie služieb je možné po zaregistrovaní sa objednávateľa na webovej stránke Julmia.sk a prihlásení sa do svojho účtu.

2.2 Elektronická objednávka služieb vyplnením objednávkového formulára na webovej stránke a následná úhrada ceny vytvára návrh na uzatvorenie zmluvy zo strany objednávateľa. Zmluva vzniká na základe písomného potvrdenia objednávky zo strany poskytovateľa a pripísania ceny na účet poskytovateľa.

2.3 Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Zaniká splnením záväzkov poskytovateľa alebo zrušením webu Julmia.sk.

III. Cena a platobné podmienky

3.1 Cena služieb je stanovená individuálne pre každého zákazníka a je uvedená po vyplnení objednávkového formulára na webovej stránke.

3.2 Platobné podmienky sú uvedené v  popise každého produktu, dostupnom na webovej stránke Julmia.sk.

3.3 V prípade mesačného a ročného preplatného do All Inclusive zóny, budú platby sťahované automaticky. Pre ukončenie automatického obnovovania predplatného, je nutné ho zrušiť v osobnom profile, v časti “Predplatné”. 

IV. Poskytnutie služieb

4.1 Poskytovateľ je povinný sprístupniť objednané služby objednávateľovi v súlade s dohodnutými podmienkami.

4.2 Dodacia lehota služieb je uvedená na webovej stránke Julmia.sk a je zvyčajne do 5 pracovných dní od prijatia platby.

V. Zodpovednosť za služby a reklamácie

5.1 Poskytovateľ zabezpečuje dodanie služieb bez právnych vad.

5.2 Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu na službu v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. V prípade, keď nebudete s našou Službou spokojní, môžete sa na nás do 14 dní odo dňa úhrady predplatného či Kurzu obrátiť so žiadosťou o vrátenie peňazí. 

VI. Ochrana osobných údajov

6.1 Mgr.Júlia Micháleková plne rešpektuje dôvernosť osobných údajov zákazníkov a zabezpečuje ich ochranu v súlade so zákonom.

6.2 Podrobné informácie o ochrane osobných údajov nájdete na webovej stránke Julmia.sk v sekcii “Ochrana osobných údajov”.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od dátumu ich uverejnenia na webovej stránke Julmia.sk

27.03.2024